• చిగురుకల కు స్వాగతం

అనేక

మంగమ్మ చీర

మంగమ్మ చీర !    జీవితం ఒక ప్రవాహం ఎనెన్నో మలుపులు తిరుగుతూ ఎక్కడో ఆగిపోతుంది. అది ఒక చోట ఆగిపోయేవరకు ఎందరో కలుస్తుంటారు, దూరమౌతుంటారు, విడిపోతుంటారు. కారణాలు ఏమైనప్పటికి క...

Read More
బహుమతి

                                            బహుమతి  &nbs...

Read More
బంటీ పిల్లల కధలు - ఐకమత్యం

ఐకమత్యం పైడిమర్రి రామకృష్ణ       అనగనగా ఒక అడవిలో కోతుల గుట్ట ఉండేది. అక్కడ చాలా కోతులు, కొండముచ్చులు నివసించేవి. ఆ గుట్టకు దగ్గరలోనే ఒక చెరువు ఉండేది. ఆ చెరువు ఒడ్...

Read More
గుడ్డి ప్రేమ

...

Read More
రామకృష్ణయ్య ఎత్తు

    అలనాటి ఆణీముతముత్యాలు   కార్డు కథలు       రామకృష్ణయ్య ఎత్తు ! ~ వైట్‌రోస్‌   రామకృష్ణయ్య వట్టి పిసినిగొట్టు, డబ్...

Read More
© 2014 చిగురుకల All Rights Reserved.      Rules and Regulations       Visits : Free Counter                 English Poetree Designed By The Colour Moon