• చిగురుకల కు స్వాగతం

వివిధ

ఆరుద్ర పాట

ఆరుద్ర  పాట రెండవ అడుగు         ఆరుద్ర పద ప్రయోగాలు కేవలం పాట ప్రయోజనానికే పరిమితం కాలేదు. అంతర్లీనంగా ఒక సందేశాన్నో, యితిహాసాన్నో తెలియజేస్తుంటాయి. మాధుర్య...

Read More
కౌరవులపేర్లు

...

Read More
సినీ అష్టదిగ్గజాలు

ఆరుద్ర పాటలో ఓలలాడిన రామయ్య ! మొదటి అడుగు వర్ణాలలో 'ఆ' దీర్ఘవర్ణం. 'రామాయణం' దీర్ఘ కావ్యం. రామాయణం ఆదికావ్యం. ఆ - ఆదికావ్యానికి నాయకుడు రాముడు. ఆ రాముని మూర్తిమత్వం 'అందాల రాముడు...

Read More
దసరా

దసరా భక్తజనలకు ఆసరా !'' నిరతము మాకు నీడగ నిలిచిజయము నీయమే అమ్మా భవానీ''అని సకల భక్త జనం అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మండ నాయకి అయిన త్రి పుర సుందరిని మనసా, వాచా కర్మణా భక్తి ప్రపత్తులతో పూజించ...

Read More
పాట కచేరి

పాట కచేరి   మౌనమే నీ భాష ఓ మూగమనసా !   ''మీరు ఏమనుకుంటున్నారో, అదే జరగుతుంది, అందుకు మన మనసే సాక్ష్యం-''   మనిషితో పాటే మనసు, మనసుతో పాటే మనిషి. ఈ రెంటినీ విడదీసి చూడ...

Read More
© 2014 చిగురుకల All Rights Reserved.      Rules and Regulations       Visits : Free Counter                 English Poetree Designed By The Colour Moon