• చిగురుకల కు స్వాగతం

గత సంచికలు

దసరా

దసరా భక్తజనలకు ఆసరా !'' నిరతము మాకు నీడగ నిలిచిజయము నీయమే అమ్మా భవానీ''అని సకల భక్త జనం అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మండ నాయకి అయిన...

Read More
గజాల్

యమునా తటి నీ రాకకు ఎదురుచూచున్నదోయి సాయం సంధ్యసమయం వేచి చూచుచున్నదోయి     సంగీతం నేర్చుకునే వేళ మిం...

Read More
బాపు

బాపు     అతని సిరి కన్నుల భగవంతుని కోవెలలెన్నువి.   ఆ కోవెల లలోన నిర్భాగ్యుల జీవన జ్యోతులున్నవి...

Read More
రామకృష్ణయ్య ఎత్తు

    అలనాటి ఆణీముతముత్యాలు   కార్డు కథలు       రామకృష్ణయ్య ఎత్తు ! ~ వైట్&z...

Read More
శకుంతలా !

            నా కుటిలత్వాన్ని మన్నించవా శకుంతలా !   ...

Read More
© 2014 చిగురుకల All Rights Reserved.      Rules and Regulations       Visits : Free Counter                 English Poetree Designed By The Colour Moon