• చిగురుకల కు స్వాగతం

Book Review

పుస్తక పరిచయం

సీమకథసుగంధం సీమకథపుట్టుక పరిణామదశ గురించి పరిశోధకులు- ''డా||అప్పిరెడ్డిహరినాథరెడ్డిగారు'' తన విశేష కృషితో మొదటి తరం కథలను వెలుగులోకి ఈసుకురావడం అభినందనీయం. ఈ కథలు సీమ సాహిత్యంలో నూత...

Read More
పుస్తక పరిచయం

  పుస్తక పరిచయం If my poetry aims to achieve anything, it's to deliver people from the limited ways in which they see and feel. Jim Morrison   మనిషి గాయపడ్డప్పుడే గొంతు బ...

Read More
© 2014 చిగురుకల All Rights Reserved.      Rules and Regulations       Visits : Free Counter                 English Poetree Designed By The Colour Moon