• చిగురుకల కు స్వాగతం

గత సంచికలు

వ్యంగ్య చిత్రాలు

Tollywood Actor, Mahesh Babu...

Read More
వ్యంగ్య చిత్రాలు

M.S.Dhoni...

Read More
వ్యంగ్య చిత్రాలు

Virat Kohli...

Read More
అంతరాత్మ

అంతరాత్మ   పచ్చని చెట్టు కింద కూర్చొని చిగురుటాకులను చించావు మునివేళ్ళతో కొనలనే తెంపావ్‌ లేత చిగురులను చిదిమివ...

Read More
మంగమ్మ చీర

మంగమ్మ చీర !    జీవితం ఒక ప్రవాహం ఎనెన్నో మలుపులు తిరుగుతూ ఎక్కడో ఆగిపోతుంది. అది ఒక చోట ఆగిపోయేవరకు ఎందరో కలు...

Read More
సెవెన్ లింగ్

సెవెన్‌ లింగ్‌   ఈ పక్రియ్రను తొలిసారిగా అన్న అఖ్మతోవా అనే కవి పరిచయం చేయడం జరిగింది.   ఈ  పక్ర...

Read More
పుస్తక పరిచయం

  పుస్తక పరిచయం If my poetry aims to achieve anything, it's to deliver people from the limited ways in which they ...

Read More
కౌరవుల పేర్లు

కౌరవుల పేర్లు రెండవ భాగం   21. వివిశఁతి   22. ఉపచిత్రుడు   23. చిత్రాక్షుడు   24. చారుచిత్రుడు  ...

Read More
జలతారుల.....

  జలతారుల పరదాలుగ కనుపాపల చెమ్మ చూపు దొరకదెక్కడ   వసతి వదిలి కదిలిపోతే  నీ నీడకు నీదు రూపు దొరకదెక్కడ &nb...

Read More
తొలకరి

తొలకరి   ఈ తొలకరి మా జీవనంలో.... వసంత రాగాలాపన చేస్తుందనుకొన్నాం.... ఎదురుచూచే ''ఏరువాక'' కొత్త జీవితానికి జయపతాక అ...

Read More
© 2014 చిగురుకల All Rights Reserved.      Rules and Regulations       Visits : Free Counter                 English Poetree Designed By The Colour Moon