• చిగురుకల కు స్వాగతం

గత సంచికలు

ఋతంభర

....

Read More
ఓ మనసా !

ఓ మనసా ! గుప్పెడంత జీవితంలో ఆకాశమంత ఆశలు అందని ఆశయాలకు అర్రులు చాచేవు అవి కొండెక్కి కూర్చుంటే అలమటించేవు నీ మనసుకు తుది ...

Read More
కొనుక్కుందాం రండి !

కొనుక్కుందాం రండి !   అందమైన పల్లెనేల బోసిపోయింది,   పచ్చని పొలాలు మట్టి వాసన,   లేకుండా పోయింది !  ...

Read More
గజల్

గజల్   తెలుగు కవితను గుండెగుండెకు చేర్చునది ఈ నా గజల్‌ అలతి పదముల అనుభవాలను పేర్చునది ఈ నా గజల్‌   &...

Read More
కౌరవుల పేర్లు

  కౌరవుల పేర్లు  41. చిత్రకుండలుడు   42. భీమవేగుడు   43. భీమబలుడు   44. బలాకి   45. బలవర్ధ...

Read More
పాట కచేరి

పాట కచేరి   మౌనమే నీ భాష ఓ మూగమనసా !   ''మీరు ఏమనుకుంటున్నారో, అదే జరగుతుంది, అందుకు మన మనసే సాక్ష్యం-''  ...

Read More
హాస్య చిత్రం

caricature...

Read More
హాస్య చిత్రం

...

Read More
కార్టూన్స్

...

Read More
కార్టూన్స్

...

Read More
© 2014 చిగురుకల All Rights Reserved.      Rules and Regulations       Visits : Free Counter                 English Poetree Designed By The Colour Moon