• చిగురుకల కు స్వాగతం

గత సంచికలు

కౌరవుల పేర్లు

  కౌరవుల పేర్లు   61. సేనాని    62. దుష్టరాజయుడు   63. అపరాజితుడు   64. ...

Read More
ద్వైతం

ద్వైతం ....  శర్మాజీ   ఆశయాలకు   ఆచరణలకు   మధ్య భేదం   ఒక జీవితకాలం   ...

Read More
గజాల్

ఎంచుకుంటూ పోతె ఎన్నెన్నో లోపలు   తలచుకుంటూ చాలు గుండెల్లో గునపాలు     రగులుతున్నవి ఎదలు పగలతో స...

Read More
చిల్లరదేవుళ్లు

పాట కచేరి జీవిత ప్రయాణం అనేక దూరాలు కొలమానాల మధ్య సాగుతుంటుంది. ఈ ప్రయాణంలో కొన్ని తీపి చేదు జ్ఞాపకాలు నీలినీడలుగా వెం...

Read More
వర్ణచిత్రాలు

      వర్ణ చిత్రాలు   నీ కల్పనాశక్తి అమోఘం   ఈ అపూర్వ అద్భుత సృష్టి చక్ర భ్రమణంలో...

Read More
లొటపెట

లొటపెట డాక్టర్ ll దేవరాజు మహారాజు   అసలది గాడిద.   నిమ్మలంగ, అనుకువగ ఓండ్ర పెట్టి   బత్కులన...

Read More
పాట ఓ అందమైన పూలతోట !

పాట ఓ అందమైన పూలతోట !   ''పాట పక్షిలా వుండాలి'' - ఆరుద్ర   పాటలో లయ, శ్రుతి రసరమ్య భావనతో సాగితే మనసు ఆనందగిండ...

Read More
వ్యంగ్యచిత్రాలు

...

Read More
వ్యంగ్యచిత్రాలు

...

Read More
© 2014 చిగురుకల All Rights Reserved.      Rules and Regulations       Visits : Free Counter                 English Poetree Designed By The Colour Moon