• చిగురుకల కు స్వాగతం

గత సంచికలు

కథ

గాలిబుడగల అబ్బాయి !ఒకసారి  నెహ్రూ  తమిళనాడులో పర్యటిస్తున్నారు. అక్కడ  రోడ్డుకు ఇరువైపుల ప్రజలు తండోప తండ...

Read More
వ్యంగ్యచిత్రాలు

...

Read More
వ్యంగ్యచిత్రాలు

...

Read More
కథ

అలనాటి కథలుఅర్ధరాత్రి అతిధి అర్ధరాత్రి 2 గంటలు దటి వుంటుంది. మా అమ్మగారు 'దొంగ... దొంగ' అని అరుస్తున్నారు. ఏమిటనడగ్...

Read More
కవిత

నీవు   ఆదినుంచీ అర్ధమవుతూనేవుంది అయినా నా ప్రాణం నీచుట్టూ తిరుగుతూనేవుంది   తొలిచూపులోనే మనము కలిసిందని పలికి ...

Read More
నానీలు

జీవనదృశ్యాలు(నానీలు)ఇల్లంటే వైశాల్యమే కాదుహృదయాల్లోని ప్రేమ విస్తీర్ణం కూడానా నాయనవ్వతలిరుటాకుకసికెతో గోకిచ్చినపాలగోకుఅవ...

Read More
గజాల్

విలువలకై జీవించే జీవితమే జీవితం పలువురినలరించే సహసమే ఒక జీవితం       ప్రతిభ ఉండగానే సరిపోతుందా మనిషిలో &...

Read More
© 2014 చిగురుకల All Rights Reserved.      Rules and Regulations       Visits : Free Counter                 English Poetree Designed By The Colour Moon