• చిగురుకల కు స్వాగతం

అనేక

అంతరాత్మ

అంతరాత్మ   పచ్చని చెట్టు కింద కూర్చొని చిగురుటాకులను చించావు మునివేళ్ళతో కొనలనే తెంపావ్‌ లేత చిగురులను చిదిమివేసావ్‌   మల్లెతీగ దగ్గరకెళ్లి మొగ్గను కొనగోటితోనే గ...

Read More
నిశ్శబ్దం

నిశ్శబ్దం నిశ్శబ్దం మాట్లాడుతుందిమౌనంగా మానస గానంగామంత్రోద్దీప్త ధ్యానంగాప్రణవంగాప్రణయంగాసర్వం పరబ్రహ్మమయంగాయువతరానికి జయంగాతానే స్వయంగానిశ్శబ్దం మాట్లాడుతుందినిశ్శబ్దం మాట్లాడుతుం...

Read More
గజాల్ బాగ్

గజాల్ బాగ్...

Read More
మ'నిల్లు'

....

Read More
గజల్

....

Read More
యుగాది

యుగాది  ఏడాది తిరిగింది... మళ్ళీ పిలుపొచ్చింది... కవి కోకిలల్లారా రారండంటూ భువి కోలవెఱ్ఱికి మందిమ్మంటూ. ఏ అమాయకపు కాకిగూటిలోనో గుడ్డులా ఉన్న ఓ భావనని ఎదిగించాలనుకున్నా అన్నిగూ...

Read More
విశృంఖలత్వం దారెటు?

ఏం చేద్దాం?...

Read More
కవిత

నీవు   ఆదినుంచీ అర్ధమవుతూనేవుంది అయినా నా ప్రాణం నీచుట్టూ తిరుగుతూనేవుంది   తొలిచూపులోనే మనము కలిసిందని పలికి మనువు కుదిరేనాడు మమత మాయం చేసావ్‌?   కొండలాంటి గుండ...

Read More
నానీలు

జీవనదృశ్యాలు(నానీలు)ఇల్లంటే వైశాల్యమే కాదుహృదయాల్లోని ప్రేమ విస్తీర్ణం కూడానా నాయనవ్వతలిరుటాకుకసికెతో గోకిచ్చినపాలగోకుఅవ్వ పెట్టినరాముల్కాయల కూరఇప్పటికీ నా మెదడు నాల్కమీదపండ్లు తోము...

Read More
గజాల్

విలువలకై జీవించే జీవితమే జీవితం పలువురినలరించే సహసమే ఒక జీవితం       ప్రతిభ ఉండగానే సరిపోతుందా మనిషిలో   కృషితోనే గదా మనుషులు రుషులైనది మన గతం     &nb...

Read More
గజాల్

యమునా తటి నీ రాకకు ఎదురుచూచున్నదోయి సాయం సంధ్యసమయం వేచి చూచుచున్నదోయి     సంగీతం నేర్చుకునే వేళ మించి పోతున్నదని ఎచటనుంచో పక్షులన్ని ఎగిరి వచ్చుచున్నవోయి &n...

Read More
బాపు

బాపు     అతని సిరి కన్నుల భగవంతుని కోవెలలెన్నువి.   ఆ కోవెల లలోన నిర్భాగ్యుల జీవన జ్యోతులున్నవి     అతని మాటలలోన మృదు మంజుల అలలున్నవి &nbs...

Read More
© 2014 చిగురుకల All Rights Reserved.      Rules and Regulations       Visits : Free Counter                 English Poetree Designed By The Colour Moon