• చిగురుకల కు స్వాగతం

అనేక

గజాల్

యమునా తటి నీ రాకకు ఎదురుచూచున్నదోయి సాయం సంధ్యసమయం వేచి చూచుచున్నదోయి     సంగీతం నేర్చుకునే వేళ మించి పోతున్నదని ఎచటనుంచో పక్షులన్ని ఎగిరి వచ్చుచున్నవోయి  ...

Read More
ద్వైతం

ద్వైతం ....  శర్మాజీ   ఆశయాలకు   ఆచరణలకు   మధ్య భేదం   ఒక జీవితకాలం       ప్రమణాలకు   ప్రయత్నాలకు  ...

Read More
గజాల్

ఎంచుకుంటూ పోతె ఎన్నెన్నో లోపలు   తలచుకుంటూ చాలు గుండెల్లో గునపాలు     రగులుతున్నవి ఎదలు పగలతో సెగలతో   స్వార్థమున్నప్పుడే కోపాలు తాపాలు   ...

Read More
వర్ణచిత్రాలు

      వర్ణ చిత్రాలు   నీ కల్పనాశక్తి అమోఘం   ఈ అపూర్వ అద్భుత సృష్టి చక్ర భ్రమణంలోని   కోటానుకోట్ల జీవరాశిలో   నన్ను ఓ చిరుప్...

Read More
లొటపెట

లొటపెట డాక్టర్ ll దేవరాజు మహారాజు   అసలది గాడిద.   నిమ్మలంగ, అనుకువగ ఓండ్ర పెట్టి   బత్కులన్ని తెల్లంగ జేయిస్తనని...   అడ్డమైన ఓట్ల గుడ్డలన్ని ...

Read More
ఓ మనసా !

ఓ మనసా ! గుప్పెడంత జీవితంలో ఆకాశమంత ఆశలు అందని ఆశయాలకు అర్రులు చాచేవు అవి కొండెక్కి కూర్చుంటే అలమటించేవు నీ మనసుకు తుది ఏది ఓ మనసా !   తన మన అనే తారతమ్యల మధ్యన గజిబిజి జీవన ప్ర...

Read More
కొనుక్కుందాం రండి !

కొనుక్కుందాం రండి !   అందమైన పల్లెనేల బోసిపోయింది,   పచ్చని పొలాలు మట్టి వాసన,   లేకుండా పోయింది !   అప్పటి తరం మధ్యన ఉన్నది,   అంత ఉమ్మడి కుటుంబాలు !  ...

Read More
గజల్

గజల్   తెలుగు కవితను గుండెగుండెకు చేర్చునది ఈ నా గజల్‌ అలతి పదముల అనుభవాలను పేర్చునది ఈ నా గజల్‌     ప్రియ సఖుల తలపోయునప్పుడ తీయ్యనిది సుఫీ కవిత్వం తెలుగుభా...

Read More
జలతారుల.....

  జలతారుల పరదాలుగ కనుపాపల చెమ్మ చూపు దొరకదెక్కడ   వసతి వదిలి కదిలిపోతే  నీ నీడకు నీదు రూపు దొరకదెక్కడ     నడి నెత్తిన ఎండ వేడి నిలువెత్తున నీ ఉనికిని నీరు చ...

Read More
తొలకరి

తొలకరి   ఈ తొలకరి మా జీవనంలో.... వసంత రాగాలాపన చేస్తుందనుకొన్నాం.... ఎదురుచూచే ''ఏరువాక'' కొత్త జీవితానికి జయపతాక అనుకొన్నాం వర్షించని ఋతురాగం మా ఇంట అందరికంట కన్నీరే పన్నీరెంద...

Read More
గతవైభోగాలు

గతవైభోగాలు   మిత్రమా....   గతించిన కాలం తిరిగిరానిది,   నీ గతవైభోగాలు తీయనివైతే   జీవితకాలం గుర్తుంచుకో   చేదు జ్ఞాపకాలైతే   కాలంతోపాటు గతించనీ,  ...

Read More
పాంటమ్

  పాంటమ్‌ రచన విధానం .... ఈ పాంటమ్‌ కవితా ప్రక్రియ మలేషియకు చెందినది. ఇది 15 వ శతాబ్ధానికి చెందిన ప్రక్రియ. ఈ కవిత నాలుగు భాగాలుగా వుంటుంది. ఒకొక్క భాగం నాలుగు వరుసలు...

Read More
© 2014 చిగురుకల All Rights Reserved.      Rules and Regulations       Visits : Free Counter                 English Poetree Designed By The Colour Moon